Obecní úřad Dalečín                                                          Dne  22.5.2006

 

 

Pozvánka

 

na  zasedání Zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat v zasedací místnosti OU Dalečín dne

                                               31.5.2006 v 19,00 hodin.

  

Program:   1.    závěrečný účet obce

2.      převod pozemku

3.      prodej pozemků

4.      vyhláška obce o pořádku

5.      různé

 

 

         Za OU Dalečín                                   ing Pavel Kadlec v.r.

                                                                           starosta