Obecní úřad Dalečín                                                          Dne  7.8.2006

 

 

Pozvánka

 

na  zasedání Zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat v zasedací místnosti OU Dalečín dne

                                               15.8.2006 v 19,00 hodin.

  

Program:   1.    vyhláška o veřejném pořádku

2.      projekty hřiště

3.      FRB

4.      různé

 

 

         Za OU Dalečín                                   ing Pavel Kadlec v.r.

                                                                           starosta