Obecní úřad Dalečín                                                          Dne  20.9.2006

 

 

Pozvánka

 

na  zasedání Zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat v zasedací místnosti OU Dalečín dne

                                               27.9.2006 v 19,00 hodin.

  

Program:   1.    směna a prodej pozemků

2.      schválení zadání územně plánovací dokumentace

3.      oprava místních komunikací

4.      nátěr fasády KD

5.      různé

 

 

         Za OU Dalečín                                   ing Pavel Kadlec v.r.

                                                                           starosta