Obecní úřad Dalečín                                                          Dne  22.1.2007

 

 

Pozvánka

 

Na zasedání Zastupitelstva obce Dalečín,

které se bude konat v zasedací místnosti OU Dalečín dne

31.1.2007 v 18,00 hodin.

  

Program:     1) Rozpočet obce na rok 2007

                   2) Různé

 

 

 

         Za OU Dalečín                                   Ing Pavel Kadlec v.r.

                                                                           starosta

                                     

        

 

Vyvěšeno: 22.1.2007