Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   28.11.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 6.12. 2007 v 18 00 hodin.

 

Program:          -     rozpočtové opatření

-         rozpočtové provizorium

-         větrné elektrárny ve Veselí

-         strategie rozvoje obce 2007-2013

-         stanovení poplatku za odpady

-         různé

 

 

                                                                  Za OU Dalečín      Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

           

Vyvěšeno: 28.11.2007

Sejmuto: 10.12.2007