Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   17.12.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 28.12. 2007 v 16 00 hodin.

 

Program:          -     stanovení poplatku za odpady na rok 2008

-         projednání strategie rozvoje obce

-         různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

        

                                              

Vyvěšeno: 17.12.2007

Sejmuto: 29.12.2007