Obecní úřad Dalečín                          V  Dalečíně   22.2.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

 na Obecním úřadě v Dalečíně  dne 2.3. 2007 v 1800 hodin.

 

Program:     -  FRB – vypsání vývěrového řízení

-  Prodej a koupě pozemků

-  Program obnovy obce Dalečín

-  Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                 Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                                                                          

 

Vyvěšeno: 22.2.2007

Sejmuto: 2.3.2007