Obecní úřad Dalečín                                   V  Dalečíně   26.3.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně 

dne 5.4. 2007 v 19 00 hodin.

 

Program:          -  Veřejnoprávní smlouva

-  Půjčky z FRB

-  Prodej pozemků v Hlubokém

-  Pasport místních komunikací

-  Příspěvek ČSV, o.s.   a   Hospicové hnutí-Vysočina

-  Nabídky na úpravu náměstí v Dalečín

-  Různé

 

 

Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                                                                          

 

                                                                 

Vyvěšeno: 26.3.2007

Sejmuto:5.4.2007