Obecní úřad Dalečín                                                             V  Dalečíně   9.5.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně

dne 24.5. 2007 v 19 00 hodin.

 

 

Program:          -  Program obnovy obce

                        -  Náves - dotace

-  Odkoupení pozemku

-  Prodej pozemku

-  Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                                                                          

 

Vyvěšeno: 9.5.2007

Sejmuto: 30.5.2007