Obecní úřad Dalečín                                                             V  Dalečíně   4.6.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 21.6. 2007 v 19 00 hodin.

 

Program:          -  Závěrečný účet obce za rok 2006

                        -  Vymezení zastavěného území obce

-  Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                                                                          

 

 

Vyvěšeno: 4.6.2007

Sejmuto: 21.6.2007