Obecní úřad Dalečín                                                             V  Dalečíně   9.7.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 19.7. 2007 v 19 00 hodin.

 

Program:          -  Návrh vymezení zastavěného území

                        -  Rozpočtové opatření

-  Směna pozemků – Jednota

-  Prodej pozemků – SVK

-  Nájem pozemku

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

                                                       

 

Vyvěšeno: 9.7.2007

Sejmuto: 20.7.2007