Obecní úřad Dalečín                                                     V  Dalečíně   8.8.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně 

dne 16.8. 2007 v 19 00 hodin.

 

Program:          -  Převod 2/22 p.č.497 v kat.úz.Karasín

                       -  Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

 

               

Vyvěšeno:   8.8.2007

Sejmuto:  21.8.2007