Obecní úřad Dalečín                                                     V  Dalečíně   2.10.2007

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně 

dne 11.10. 2007 v 18 00 hodin.

 

Program:          -     větrné elektrárny v k.ú.Veselí

-         prodej nemovitosti

-         různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

 

               

Vyvěšeno:  2.10.2007

Sejmuto:  15.10.2007