Obecní úřad Dalečín                                                          Dne  26.10.2006

 

 

Pozvánka

 

na  ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dalečín,

které se bude konat v zasedací místnosti OU Dalečín dne

 

2.11.2006 v 18,00 hodin.

  

 

 

         Za OU Dalečín                                   Ing Pavel Kadlec v.r.

                                                                           starosta

                                     

        

 

Vyvěšeno: 26.10.2006