Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně  26.10.2009

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně

 ve   čtvrtek   5.11. 2009  1800 hodin.

 

Program:          -     Záměr na pronájem nebyt. prostor v č.p.75

-     Dílčí přezkoumání hospodaření obce

-     Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Dalečín

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

        

 

 

Vyvěšeno: 29.10.2009