Schválený rozpočet obce Dalečín na rok 2003

§

polož.

Příjmy

hod. v tis.Kč

 

 

 

 

 

 

 

1111

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti

 

800

 

1112

Daň z příjmu fyz. osob

 

105

 

1113

Daň z příjmu fyz. osob zvl. srážka

 

50

 

1119

Daň z příjmu fyz.osob j.a.

 

60

 

1121

Daň z příjmu právnických osob

 

850

 

1122

Daň z příjmu práv.osob za obce

 

0

 

1211

Daň z přidané hodnoty

 

1330

 

1341

Poplatek ze psů

 

12

 

1343

Poplatek z užívání veřejného prostranství

 

10

 

1344

Poplatek ze vstupného

 

3

 

1361

Správní poplatky

 

6

 

1511

Daň z nemovitosti

 

240

 

 

 

 

 

 

1xxx

Daňové příjmy celkem

 

3466

 

 

 

 

 

 

3201

Příjmy z prodeje akcií

 

700

 

 

 

 

 

 

4112

Neinvestiční příjmová dotace ze stát. rozp.

 

66,4

 

 

 

 

 

 

4213

Investiční přijaté dotace ze SFŽP

 

13299,8

 

 

 

 

 

 

4xxx

Dotace

 

13366,2

 

 

 

 

 

1031

 

Les

 

120

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

50

 

 

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

70

 

 

 

 

 

 

2310

 

Pitná voda

 

200

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

200

 

 

 

 

 

 

3341

 

Kabel.televize

 

35

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

35

 

 

 

 

 

 

3392

 

Zájmová činnost v kultuře

 

1

 

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

1

 

 

 

 

 

 

3419

 

Tělovýchovná činnost

 

50

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

50

 

 

 

 

 

 

3612

 

Bytové hospodářství

 

100

 

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

100

 

 

 

 

 

 

3632

 

Pohřebnictví

 

5

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

5

 

 

 

 

 

 

3639

 

Komunální služby

 

409

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

3

 

 

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

374

 

 

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

30

 

 

3111

Příjmy z prodeje pozemků

2

 

 

 

 

 

 

3722

 

Sběr a odvoz komunál odpadů

 

180

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

180

 

 

 

 

 

 

6171

 

Činnost místní správy

 

2

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

1

 

 

2112

Příjmy z prodeje zboží

1

 

 

 

 

 

 

6310

 

Příjmy z finančních operací

 

60

 

2141

Příjmy z úroků

60

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

Vlastní příjmy

 

1162

 

 

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

 

18694,2

 

 

 

 

 

 

8115

Převody z rozpočtových účtů

 

517,3

 

 

 

 

 

 

xxxx

Příjmy vč. převodu z účtu za rok 2002

 

19211,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§

polož.

Výdaje

hod. v tis.Kč

 

 

 

 

 

 

1031

 

Les

 

250

 

5169

Nákup služeb

250

 

 

 

 

 

 

2212

 

Silnice - místní komunikace

 

430

 

5169

Nákup služeb n.j. - zimní údržba

25

 

 

5171

Opravy a údržba

405

 

 

 

 

 

 

2219

 

Pozemní komunikace - chodníky

 

300

 

5171

Opravy a údržba

300

 

 

 

 

 

 

2221

 

Provoz veřejné silniční dopravy

 

32

 

5193

Dopravní územní obslužnost

12

 

 

5171

Čekárna Veselí

20

 

 

 

 

 

 

2310

 

Pitná voda

 

 

 

5139

Nákup materiálu

5

408,7

 

5154

Elektrická energie

25

 

 

5164

Pronájem

10

 

 

5169

Nákup služeb n.j. (vzorky)

70

 

 

5171

Opravy a údržba

80

 

 

5901

Převody vlastním fondům

116,8

 

 

5362

Platby daní a poplatků

21,9

 

 

6121

Nový zdroj vody

50

 

 

6122

Odkyselovací nádrže

30

 

 

 

 

 

 

2321

 

Odvádění a čištění odpadních vod

 

14714,1

 

5154

Elektrická energie

40

 

 

5169

Nákup služeb n.j. (vzorky)

350

 

 

5171

Opravy a údržba - potok Veselí

20

 

 

6121

ČOV + kanalizace - obec

1004,3

 

 

 

ČOV + kanalizace - SFŹP

13299,8

 

 

 

 

 

 

3113

 

Základní škola

 

700

 

5321

Neinvestiční transfer.obcím

200

 

 

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

500

 

 

 

 

 

 

3314

 

Činnost knihovnická

 

6

 

5021

Ostatní osobní výdaje

2,5

 

 

5136

Knihy

3,5

 

 

 

 

 

 

3341

 

Kabelová televize

 

150

 

5164

Nájemné

10

 

 

5171

Rozvod sítě

140

 

 

 

 

 

 

3392

 

Zájmová činnost v kultuře

 

203

 

5139

Nákup materiálu

15

 

 

5153

Plyn

8

 

 

5154

Elektrická energie

10

 

 

5171

Opravy a údržba

170

 

 

 

 

 

 

3399

 

Záležitosti kultur.,církví a sděl. prostředků

 

8

 

5021

Ostatní osobní výdaje

1

 

 

5192

Dary obyvatelstvu

2

 

 

5194

Věcné dary - SOZ

5

 

 

 

 

 

 

3419

 

Tělovýchovná činnost

 

170

 

5154

Elektrická energie

50

 

 

5169

Nákup služeb n.j.

10

 

 

5219

Neinvestiční dotace podnik.subjektům

110

 

 

 

 

 

 

3421

 

Využití volného času dětí a mládeže

 

3,7

 

5169

kup služeb

3,7

 

 

 

 

 

 

3612

 

Bytové hospodářství

 

16

 

5171

Opravy a údržba

15

 

 

5169

Nákup služeb 

1

 

 

 

 

 

 

3631

 

Veřejné osvětlení

 

90

 

5139

Nákup materiálu

5

 

 

5154

Elektrická energie

70

 

 

5171

Opravy a údržba

15

 

 

 

 

 

 

3632

 

Pohřebnictví

 

51

 

5139

Nákup materiálu

1

 

 

5171

Jáma na odpad - Veselí

50

 

 

 

 

 

 

3639

 

Komunální služby

 

228

 

5021

Ostatní osobní výdaje

15

 

 

5137

Drobný hmotný investiční majetek

15

 

 

5139

Nákup materiálu

20

 

 

5154

Elektrická energie

25

 

 

5156

Pohonné hmoty

20

 

 

5164

Pronájem pozemků

15

 

 

5169

Nákup služeb n.j.

18

 

 

5171

Opravy a údržba

25

 

 

5362

Platby daní a poplatků

5

 

 

6130

Výkup pozemků

70

 

 

 

 

 

 

3721

 

Nebezpečný odpad

 

8

 

5169

kup služeb n.j.

8

 

 

 

 

 

 

3722

 

Sběr a odvoz komunál.odpad

 

220

 

5139

Nákup materiálu

5

 

 

5169

Nákup služeb n.j.

215

 

 

 

 

 

 

3743

 

Rekultivace půdy

 

20

 

5169

Nákup služeb n.j.

20

 

 

 

 

 

 

3745

 

Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň

 

7

 

5139

Nákup materiálu

2

 

 

5169

Nákup služeb n.j.

5

 

 

 

 

 

 

5512

 

Požární ochrana - SDH

 

95

 

5021

Ostatní osobní výdaje

3

 

 

5137

Drobný hmotný investiční majetek

15

 

 

5139

Nákup materiálu

20

 

 

5153

Plyn

15

 

 

5154

Elektrická energie

15

 

 

5156

Pohonné hmoty

10

 

 

5167

Školení

2

 

 

5169

Nákup služeb n.j.

2

 

 

5171

Opravy a údržba

10

 

 

5173

Cestovné

3

 

 

 

 

 

 

6112

 

Místní zastupitel.orgány

 

423

 

5023

Ostatní osobní výdaje

300

 

 

5031

Povinné pojištění na soc. zabezpečení

80

 

 

5032

Povinné pojištění na zdrav. zabezpečení

28

 

 

5173

Cestovné

15

 

 

 

 

 

 

6171

 

Činnost místní správy

 

623

 

5011

Platy zaměstnanců

320

 

 

5021

Ostatní osobní výdaje

15

 

 

5031

Povinné pojištění na soc. zabezpečení

80

 

 

5032

Povinné pojištění na zdrav. zabezpečení

27

 

 

5136

Knihy, učební pomůcky

15

 

 

5137

Drobný hmotný investiční majetek

14

 

 

5139

Nákup materiálu

16

 

 

5153

Plyn

35

 

 

5154

Elektrická energie

15

 

 

5161

Služby pošt

7

 

 

5162

Služby telekomunikací

40

 

 

5167

Služby školení

3

 

 

5168

Zpracování dat

3

 

 

5169

Nákup služeb n.j.

15

 

 

5171

Opravy a údržba

10

 

 

5172

Programové vybav.

5

 

 

5173

Cestovné

3

 

 

 

 

 

 

6310

 

Výdaje z finančních operací

 

20

 

5163

Služby peněžních ústavů

35

 

 

 

 

 

 

6320

 

Pojištění

 

35

 

5163

Služby peněžních ústavů

35

 

 

 

 

 

 

6399

5362

Finanční operace - daň za obec

 

0

 

 

Celkem výdaje

 

19211,5

 

 

V Dalečíně 29.1.2003