Schválený rozpočet Obce Dalečín na rok 2004

 

 

 

 

 

1

 

 

§

polož.

 

Příjmy

hod. v tis.Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Daň z př.fyz.osob ze závislé činnosti

 

849

 

1112

 

Daň z příjmu fyz. osob

 

111

 

1113

 

Daň z příjmu fyz. osob zvl. srážka

 

51

 

1119

 

Daň z příjmu fyz.osob j.a.

 

25

 

1121

 

Daň z příjmu právnických osob

 

937

 

1122

 

Daň z příjmu práv.osob za obce

 

0

 

1211

 

Daň z přidané hodnoty

 

1448

 

1337

 

Poplatek za likvidaci komun.odpadu

 

155

 

1341

 

Poplatek ze psů

 

16,3

 

1343

 

Poplatek z užívání veřej.prostran.

 

11

 

1344

 

Poplatek ze vstupného

 

3

 

1361

 

Správní poplatky

 

6

 

1511

 

Daň z nemovitosti

 

251

 

 

 

 

 

 

 

1xxx

 

Daňové příjmy celkem

 

3863,3

 

 

 

 

 

 

 

4112

 

NI př.dot. za st.rozp.

 

82,2

 

4122

 

NI př.dot. od krajů

 

2152,0

 

 

 

 

 

 

 

4xxx

 

Dotace

 

2234,2

 

 

 

 

 

 

1031

 

 

Les

 

290

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

90

 

 

2131

 

Příjmy z pronájmu pozemků

200

 

 

 

 

 

 

 

2310

 

 

Pitná voda

 

200

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

200

 

 

 

 

 

 

 

2321

 

 

Odvádění a číštění odpadních vod

 

200

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

200

 

 

 

 

 

 

 

3341

 

 

Kabel.televize

 

35

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

35

 

 

 

 

 

 

 

3392

 

 

Zájmov.činnost v kultuře

 

1

 

2132

 

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

1

 

 

 

 

 

 

 

3419

 

 

Tělovýchovná činnost

 

70

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

70

 

 

 

 

 

 

 

3612

 

 

Bytové hospodářství

 

110

 

2132

 

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

110

 

 

 

 

 

 

 

3632

 

 

Pohřebnictví

 

15

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

15

 

 

 

 

 

 

 

3639

 

 

Komunální služby

 

56

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

10

 

 

2131

 

Příjmy z pronájmu pozemků

26

 

 

2132

 

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

20

 

 

 

 

 

 

 

6171

 

 

Činnost místní správy

 

2

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

1

 

 

2112

 

Příjmy z prodeje zboží

1

 

 

 

 

 

 

 

6310

 

 

Příjmy z finanč.operací

 

5

 

2141

 

Příjmy z úroků

5

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

 

Vlastní příjmy

 

984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

 

6825,5

 

 

 

 

 

 

 

4132

 

Převody z rozp.účtů

 

76

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

 

Příjmy vč. převodu z účtu za rok 2003

 

7157,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet Obce Dalečín na rok 2004

 

 

 

 

 

3

 

 

§

polož.

 

Výdaje

hod. v tis.Kč

 

 

 

 

 

 

 

1031

 

 

Les

 

190

 

5139

 

Nákup materiálu - zalesnění

60

 

 

5169

 

Nákup služeb

130

 

 

 

 

 

 

 

2212

 

 

Silnice - místní komunikace

 

120

 

5169

 

Nákup služeb n.j. - zimní udržba

20

 

 

5171

 

Opravy a údržba

100

 

 

 

 

 

 

 

2219

 

 

Pozemní komunikace - chodníky

 

50

 

5171

 

Opravy a údržba

50

 

 

 

 

 

 

 

2221

 

 

Provoz veřej. silnič.dopravy

 

35

 

5193

 

Dopr.územní obslužnost

15

 

 

5171

 

Čekárna Veselí

20

 

 

 

 

 

 

 

2310

 

 

Pitná voda

 

 

 

5139

 

Nákup materiálu

30

520

 

5154

 

Eletrická energie

40

 

 

5164

 

Pronájem

10

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j. (vzorky)

150

 

 

5171

 

Opravy a údržba

20

 

 

5901

 

Převody vlastním fondům

0

 

 

5362

 

Platby daní a poplatků

20

 

 

6126

 

Nový zdroj vody

50

 

 

6121

 

Přípojka elektřiny

150

 

 

6122

 

Odkyselovací nádrže

50

 

 

 

 

 

 

 

2321

 

 

Odvádění a čištění odp.vod

 

720

 

5139

 

Nákup materiálu

30

 

 

5154

 

Eletrická energie

120

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j. (vzorky)

220

 

 

5171

 

Opravy a údržba

350

 

 

 

 

 

 

 

3113

 

 

Základní škola

 

2847,5

 

5321

 

Neinvestič.transfer.obcím

147,5

 

 

5331

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2700

 

 

 

 

 

 

 

3314

 

 

Činnost knihovnická

 

7

 

5021

 

Ostatní osobní výdaje

2,5

 

 

5136

 

Knihy

4,5

 

 

 

 

 

 

 

3341

 

 

Kabelová televize

 

154

 

5164

 

Nájemné

14

 

 

5171

 

Opravy a údržba - rozvod sítě

140

 

 

 

 

 

 

 

3392

 

 

Zájmová činnost v kultuře

 

68,5

 

5139

 

Nákup materialu

1

 

 

5153

 

Plyn

12

 

 

5154

 

Eletrická energie

10

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

1

 

 

5171

 

Opravy a údržba

44,5

 

 

 

 

 

 

 

3399

 

 

Záležit.kultur.,církví a sděl.prostř.

 

10

 

5194

 

Věcné dary - SOZ

10

 

 

 

 

 

 

 

3419

 

 

Tělovýchovná činnost

 

86

 

5154

 

Eletrická energie

70

 

 

6164

 

Nájemné

6

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

10

 

 

 

 

 

 

 

3429

 

 

Zájmová činnost

 

3

 

5169

 

Nákup služeb

3

 

 

 

 

 

 

 

3612

 

 

Bytové hospodářství

 

16

 

5171

 

Opravy a údržba

15

 

 

5169

 

Nákup služeb

1

 

 

 

 

 

 

 

3631

 

 

Veřejné osvětlení

 

125

 

5139

 

Nákup materialu

5

 

 

5154

 

Eletrická energie

50

 

 

5171

 

Opravy a údržba

70

 

 

 

 

 

 

 

3632

 

 

Pohřebnictví

 

51

 

5139

 

Nákup materialu

1

 

 

5171

 

Opravy a údržba - Veselí

50

 

 

 

 

 

 

 

3639

 

 

Komunální služby

 

255

 

5021

 

Ostatní osobní vydaje

20

 

 

5137

 

Drobný hmot.inv.majetek

15

 

 

5139

 

Nákup materialu

30

 

 

5154

 

Eletrická energie

35

 

 

5156

 

Pohonné hmoty

20

 

 

5164

 

Pronájem pozemků

15

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

40

 

 

5171

 

Opravy a údržba

25

 

 

5362

 

Platby daní a poplatků

5

 

 

6130

 

Výkup pozemků

50

 

 

 

 

 

 

 

3721

 

 

Nebezpečný odpad

 

8

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

8

 

 

 

 

 

 

 

3722

 

 

Sběr a odvoz komunál.odpad

 

240

 

5139

 

Nákup materialu

10

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

230

 

 

 

 

 

 

 

3743

 

 

Rekultivace půdy

 

16

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

16

 

 

 

 

 

 

 

3745

 

 

Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň

 

12

 

5139

 

Nákup materialu

2

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

10

 

 

 

 

 

 

 

5512

 

 

Požární ochrana - SDH

 

93,5

 

5021

 

Ostatní osobní výdaje

3

 

 

5029

 

Ostatní platby za provedenou práci

5

 

 

5136

 

Knihy a učební pomůcky

0,5

 

 

5137

 

Drobný hmot.inv.majetek

30

 

 

5139

 

Nákup materialu

5

 

 

5153

 

Plyn

5

 

 

5154

 

Eletrická energie

15

 

 

5156

 

Pohonné hmoty

12

 

 

5167

 

Školení

2

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

3

 

 

5171

 

Opravy a údržba

10

 

 

5173

 

Cestovné

3

 

 

 

 

 

 

 

6112

 

 

Zastupitelstva obcí

 

450

 

5023

 

Ostatní osobní výdaje

318

 

 

5031

 

Povinné pojištění na soc.zab.

85

 

 

5032

 

Povinné pojištění na zdrav.zab.

30

 

 

5173

 

Cestovné

15

 

 

5175

 

Pohoštění

2

 

 

 

 

 

 

 

6171

 

 

Činnost místní správy

 

710

 

5011

 

Platy zaměstnanců

330

 

 

5031

 

Povinné pojištění na soc.zab.

85

 

 

5032

 

Povinné pojištění na zdrav.zab.

30

 

 

5038

 

Ostatní povinné pojistné

5

 

 

5136

 

Knihy, učební pomůcky

10

 

 

5137

 

Drobný hmot.inv.majetek

65

 

 

5139

 

Nákup materialu

16

 

 

5153

 

Plyn

30

 

 

5154

 

Eletrická energie

25

 

 

5161

 

Služby pošt

7

 

 

5162

 

Služby telekomunikací

50

 

 

5167

 

Služby školení

3

 

 

5168

 

Zpracování dat

6

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

30

 

 

5171

 

Opravy a údržba

10

 

 

5172

 

Programové vybav.

5

 

 

5173

 

Cestovné

3

 

 

 

 

 

 

 

6310

 

 

Příjmy a výdaje z fin. operací

 

127

 

5163

 

Služby peněžních ústavů

127

 

 

 

 

 

 

 

6320

 

 

Pojištění

 

35

 

5163

 

Služby peněžních ústavů

35

 

 

 

 

 

 

 

6399

5362

 

Finanční operace - daň za obec

 

0

 

 

 

 

 

 

8124

 

 

Splátka ůvěrů

 

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

 

7157,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dalečíně 5.1.2004