Schválený rozpočet Obce Dalečín na rok 2005

 

 

 

 

 

 

§

polož.

 

Příjmy

hod. v tis.Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Daň z př.fyz.osob ze závislé činnosti

 

923

 

1112

 

Daň z příjmu fyz. osob

 

126

 

1113

 

Daň z příjmu fyz. osob zvl. srážka

 

63

 

1119

 

Daň z příjmu fyz.osob j.a.

 

133

 

1121

 

Daň z příjmu právnických osob

 

999

 

1122

 

Daň z příjmu práv.osob za obce

 

0

 

1211

 

Daň z přidané hodnoty

 

1267

 

1337

 

Poplatek za likvidaci komun.odpadu

 

250

 

1341

 

Poplatek ze psů

 

20

 

1343

 

Poplatek z užívání veřej.prostran.

 

11

 

1344

 

Poplatek ze vstupného

 

3

 

1361

 

Správní poplatky

 

5

 

1511

 

Daň z nemovitosti

 

253

 

1xxx

 

Daňové příjmy celkem

 

4253

 

4112

 

NI př.dot. za st.rozp.

 

77,6

 

4132

 

Převody z ostat.vl.fondů

 

2217,4

 

4xxx

 

Dotace

 

2295

1031

 

 

Les

 

 

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

200

478

 

2131

 

Příjmy z pronájmu pozemků

278

 

2310

 

 

Pitná voda

 

210

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

210

 

2321

 

 

Odvádění a číštění odpadních vod

 

200

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

200

 

3341

 

 

Kabel.televize

 

35

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

35

 

3392

 

 

Zájmov.činnost v kultuře

 

1

 

2132

 

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

1

 

3419

 

 

Tělovýchovná činnost

 

100

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

100

 

3612

 

 

Bytové hospodářství

 

110

 

2132

 

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

110

 

3632

 

 

Pohřebnictví

 

5

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

5

 

3639

 

 

Komunální služby

 

61

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

5

 

 

2112

 

Příjmy z prodeje zboží

10

 

 

2131

 

Příjmy z pronájmu pozemků

26

 

 

2132

 

Příjmy z pronájmu ost.nemov.

20

 

3722

 

 

Sběr a odvoz komunál odpadů

 

10

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

10

 

6171

 

 

Činnost místní správy

 

1

 

2111

 

Příjmy z poskytování služeb a výrob.

0,5

 

 

2112

 

Příjmy z prodeje zboží

0,5

 

6310

 

 

Příjmy z finanč.operací

 

5

 

2141

 

Příjmy z úroků

5

 

 

xxxx

 

Vlastní příjmy

 

1216

 

 

 

Celkem příjmy

 

7764

 

4132

 

Převody z rozp.účtů

 

528

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

 

Příjmy vč. převodu z účtu za rok 2004

 

8292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§

polož.

 

Výdaje

hod. v tis.Kč

 

1031

 

 

Les

 

260

 

5139

 

Nákup materiálu - zalesnění

10

 

 

5169

 

Nákup služeb

250

 

2212

 

 

Silnice - místní komunikace

 

390

 

5169

 

Nákup služeb n.j. - zimní udržba

40

 

 

5171

 

Opravy a údržba

350

 

2219

 

 

Pozemní komunikace - chodníky

 

50

 

5171

 

Opravy a údržba

50

 

2221

 

 

Provoz veřej. silnič.dopravy

 

35

 

5193

 

Dopr.územní obslužnost

15

 

 

5171

 

Opravy a udržba

20

 

2310

 

 

Pitná voda

 

 

 

5139

 

Nákup materiálu

30

781

 

5154

 

Eletrická energie

50

 

 

5164

 

Pronájem

10

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j. (vzorky)

80

 

 

5171

 

Opravy a údržba

200

 

 

5343

 

Převody vlastním fondům

0

 

 

5362

 

Platby daní a poplatků

111

 

 

6121

 

Přípojka elektřiny, projekt.dokument.

250

 

 

6122

 

Odkyselovací nádrže

50

 

2321

 

 

Odvádění a čištění odp.vod

 

370

 

5139

 

Nákup materiálu

60

 

 

5154

 

Eletrická energie

140

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j. (vzorky)

100

 

 

5171

 

Opravy a údržba

50

 

 

6121

 

Kanal.přípojka -veř.část č.p.83

20

 

2333

5171

 

Vodní toky

 

150

 

 

 

Otevřená stoka- Veselí, Hluboké

150

 

3113

 

 

Základní škola

 

2970,7

 

5321

 

Neinvestič.transfer.obcím

170.7

 

 

5331

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

2800

 

3314

 

 

Činnost knihovnická

 

7

 

5021

 

Ostatní osobní výdaje

2,5

 

 

5136

 

Knihy

4,5

 

3341

 

 

Kabelová televize

 

171,1

 

5164

 

Nájemné

14

 

 

5171

 

Opravy a údržba - rozvod sítě

157,1

 

3392

 

 

Zájmová činnost v kultuře

 

44

 

5139

 

Nákup materialu

2

 

 

5153

 

Plyn

20

 

 

5154

 

Eletrická energie

10

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

2

 

 

5171

 

Opravy a údržba

10

 

3399

 

 

Záležit.kultur.,církví a sděl.prostř.

 

11

 

5121

 

Ostatní osobní výdaje

1

 

 

5194

 

Věcné dary - SOZ

10

 

3419

 

 

Tělovýchovná činnost

 

100

 

5154

 

Eletrická energie

80

 

 

6164

 

Nájemné

7

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

13

 

3429

 

 

Zájmová činnost

 

10

 

5169

 

Nákup služeb

5

 

 

5229

 

Ost.nein.dot.nezisk. a pod.org

5

 

3612

 

 

Bytové hospodářství

 

20

 

5171

 

Opravy a údržba

15

 

 

5169

 

Nákup služeb

5

 

3631

 

 

Veřejné osvětlení

 

205

 

5139

 

Nákup materialu

5

 

 

5154

 

Eletrická energie

50

 

 

5171

 

Opravy a údržba

150

 

3632

 

 

Pohřebnictví

 

45

 

5139

 

Nákup materialu

15

 

 

5171

 

Opravy a údržba - Veselí

30

 

3639

 

 

Komunální služby

 

276,9

 

5021

 

Ostatní osobní vydaje

20

 

 

5137

 

Drobný hmot.inv.majetek

15

 

 

5139

 

Nákup materialu

20

 

 

5154

 

Eletrická energie

35

 

 

5156

 

Pohonné hmoty

20

 

 

5164

 

Pronájem pozemků

17

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

20

 

 

5171

 

Opravy a údržba

20

 

 

5329

 

Ost.nein.dot.veř.rozp.místní urovně

4,9

 

 

5362

 

Platby daní a poplatků

5

 

 

6130

 

Výkup pozemků

100

 

3721

 

 

Nebezpečný odpad

 

12

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

12

 

3722

 

 

Sběr a odvoz komunál.odpad

 

300

 

5139

 

Nákup materialu

10

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

290

 

3743

 

 

Rekultivace půdy

 

0

 

5169

 

Nákup služeb n.j. (pouze sudé roky)

0

 

3745

 

 

Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň

 

15

 

5139

 

Nákup materialu

2

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

13

 

5512

 

 

Požární ochrana - SDH

 

101

 

5021

 

Ostatní osobní výdaje

5

 

 

5029

 

Ostatní platby za provedenou práci

5

 

 

5136

 

Knihy a učební pomůcky

1

 

 

5137

 

Drobný hmot.inv.majetek

20

 

 

5139

 

Nákup materialu

15

 

 

5153

 

Plyn

10

 

 

5154

 

Eletrická energie

15

 

 

5156

 

Pohonné hmoty

12

 

 

5167

 

Školení

2

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

3

 

 

5171

 

Opravy a údržba

10

 

 

5173

 

Cestovné

3

 

6112

 

 

Zastupitelstva obcí

 

537

 

5023

 

Ostatní osobní výdaje

380

 

 

5031

 

Povinné pojištění na soc.zab.

95

 

 

5032

 

Povinné pojištění na zdrav.zab.

45

 

 

5173

 

Cestovné

15

 

 

5175

 

Pohoštění

2

 

6171

 

 

Činnost místní správy

 

847,3

 

5011

 

Platy zaměstnanců

420

 

 

5031

 

Povinné pojištění na soc.zab.

105

 

 

5032

 

Povinné pojištění na zdrav.zab.

40

 

 

5038

 

Ostatní povinné pojistné

5

 

 

5136

 

Knihy, učební pomůcky

10

 

 

5137

 

Drobný hmot.inv.majetek

65

 

 

5139

 

Nákup materialu

16,3

 

 

5153

 

Plyn

50

 

 

5154

 

Eletrická energie

20

 

 

5161

 

Služby pošt

7

 

 

5162

 

Služby telekomunikací

50

 

 

5167

 

Služby školení

3

 

 

5168

 

Zpracování dat

6

 

 

5169

 

Nákup služeb n.j.

30

 

 

5171

 

Opravy a údržba

10

 

 

5172

 

Programové vybav.

5

 

 

5173

 

Cestovné

5

 

6310

 

 

Příjmy a výdaje z fin. operací

 

135

 

5141

 

Úroky z úvěru

85

 

 

5163

 

Služby peněžních ústavů

50

 

6320

 

 

Pojištění

 

40

 

5163

 

Služby peněžních ústavů

40

 

6330

 

 

Převody vl.fondům

 

200

 

5349

 

Převody vlastním fondům -FRB

200

 

6399

5362

 

Finanční operace - daň za obec

 

0

8124

 

 

Splátka ůvěrů

 

208

 

 

 

Celkem výdaje

 

8292

 

 

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Dalečín dne 9.3.2005