Kostel ve Veselí

Kostel postaven 1782 podle předpisů stanovených tolerančním patentem - na kraji vesnice stavba nesměla připomínat kostel, nesměla mít věž, vchod nesměl být situován k hlavní cestě. Kostel kamenný, postavený úsilím členů evangelického sboru. První velká úprava proběhla mezi léty 1810 a 1820, neboť vzhledem k počtu účastníků bohoslužeb byl kostel již malý. Proto byla kazatelna přemístěna na horní strany na delší boční stranu, změněno uspořádání lavic a na horní, severní straně byla postavena kruchta. V letech 1832 - 1840 byl kostel zvětšen prodloužením o téměř 4 metry v horní části, kde přibyla další dvě okna, a zvýšením o 1,30 m. V r. 1928 se podoba kostela značně změnila. Uvnitř byly pořízeny nové lavice a přestavěny varhany, kostel byl opět zvýšen o 1,35 m, střecha pokryta eternitem a především dostal kostel věž, a sní svou dnešní charakteristickou podobu. Kostel je chráněn jako kulturní památka, protože má klasickou dispozici tolerančních kostelů.