Koupaliště

Koupaliště
Rybník je v užívání MRS MO Jimramov . V letním období však slouží především jako "koupaliště", voda je zde sice chladnější avšak prosta vodního květu.
Historie rybníka
Původní rybník byl vystavěn ve 30.letech 20.stol. panem Gustavem Jaroškem ( majitelem přilehlé přádelny). V té době měl rybník dvakrát větší rozlohu než dnes - 1,2ha. V průběhu 2.světové války byl rozdělen náhonem na dvě půlky. Hráze náhona byly částečně zhotoveny z usazenin na dně rybníka, úprava měla zvýšit . V 70. a 80.letech byla postupně půlka rybníka zavezena a později na ní byly vystavěny sklady pro potřeby podniku KOH-I-NOOR,s.p. Druhá část byla postupně zanášena sedimentem tak , že v roce 1998 byla průměrná hloubka vody v rybníku cca 20cm. V roce 1998 došlo mezi vlastníkem rybníka GAMA,a.s. a obcí k dohodě o převodu rybníka na Obec Dalečín. V následujícím roce proběhla celková rekonstrukce rybníka včetně odbahnění v nákladu 1.870.tis.Kč.