Vírská přehrada

Vírská přehrada se nachází jihovýchodně od obce Dalečín v sevřeném údolí řeky Svratky. Hráz byla postavena v 50-tých letech za účelem zachycení přívalových vod a rekreace pracujícího lidu. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Vodou přehrady byly zatopeny osady Chudobín, Hamry a Korouhvice.

V současné době je nádrž spravována společností POVODÍ MORAVY a.s.Brno a je nejvýznamnějším povrchovým zdrojem v povodí řeky Moravy. Od počátku 70-tých let je zdrojem pitné vody pro značnou část žďárského okresu. V letošním roce, kdy bude do provozu uveden Vírský oblastní vodovod, se stane zdrojem pitné vody také pro Brno a obce v jeho okolí. Povolený odběr je 2 metry kubické za vteřinu. Nádrž má objem 56.193 mil.metrů kubických při rozloze 223,6 ha. Hráz je betonová gravitační výšky 66,2m nade dnem a délky 390m v koruně.

Z důvodu, že je nádrž využívána k vodárenským účelům je v současné době pro veřejnost nepřístupná. V současné době je zpřístupněna pravobřežní komunikace mezi obcí Dalečín a Vír, a sice pro pěší a cykloturistiku.