Informace dle zák.č.106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím

ve znění pozdějších předpisů


1. Název:                                              Obec Dalečín

2. Důvod a způsob založení:            Zákon 128/2000Sb. o obcích (obecních zřízeních) 

3. Organizační struktura:                 starosta                                 - Ing.Pavel Kadlec

místostarosta                        - Věra Šťastná

pracovnice úřadu                - Jana Gloserová

příspěvková organizace:    - Základní a Mateřská škola Dalečín

4.Kontaktní spojení

4.1. Poštovní adresa:                                                        Obec Dalečín

                                                                                              Dalečín č. 30

                                                                                              Dalečín                                                               

592 41

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:                - viz poštovní adresa

4.3. Úřední hodiny:                                                           - pondělí, středa 730 – 1100, 1130 - 1600

4.4. Telefonní čísla:                                                          - kancelář – tel.:                     566573121     

                                                                                              - starosta – mobil.tel.:            603487566

                                                                                              - místostarosta – mobil.tel.:  728217590

4.5. Číslo faxu:                                                                   -  fax.:  566573121

4.6. Adresa internetové stránky:                                    - www.sweb.cz/dalecin

4.7.  Adresa elektronické podatelny:                            - oudalecin@wo.cz

5. Případné platby lze poukázat:                                   - 150034740/0300

6: IČ:                                                                                    - 00294179

7.: DIČ:                                                                                - CZ 00294179

8. Dokumenty     

8.1. Dokumenty:                                                                - Schválený návrh zadání územního plánu

8.2. Rozpočet:                                                                    Rozpočet

9. Žádosti o informace:                                                    - postup pro podání žádosti dle zák.106/1999 Sb.

                                                                                                naleznete:  Žádost

10. Příjem žádostí a dalších podání:                             Příjem žádostí

11. Opravné prostředky:                                                  Opravné prostředky

12. Formuláře:                                                                   Formuláře

13. Návod pro řešení životních situací:                        Životní situace

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:                      Často používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy:                                       Vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací:                          Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje obec Dalečín bezplatně.

16. Licenční smlouvy:                                                       Nejsou

17. Výroční zpráva podle zák.106/1999 Sb.                Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

( Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.)

1.        Počet podaných žádostí – 0

2.        Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

3.        Opis rozsudku soudu – 0

4.        Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona – 0

5.        Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona - 0

V Dalečíně 18.3.2009