Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.2/2008, o ...poplatku za nakladání s komunálním odpadem...
Vyhlaška č.1/2008, o místních poplatcích
Vyhláška č.3/2006, o ...zabezpečení veřejného pořádku...
Vyhláška č.2/2006, o ...fondu rozvoje bydlení...
Nařízení   č.1/2003, o ...stanovení ceny za nájem hrobových míst ...
Vyhláška č.4/2002, o ...fondu rozvoje vodovodu a kanalizace...
Vyhláška č.3/2002, o ...řád veřejného pohřebiště...
Vyhláška č.1/2002, o ...nakladání s komunálním odpadem...
Vyhláška č.4/2000, o ...symbolech obce...