Usnesení a zápis z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 23.1.2004 v 1800 hodin v  zasedací místnosti OU.

 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo rozpočet obce Dalečín na rok 2004 (příloha zápisu). ( Pro 10 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)
  3. ZO vyhlašuje výběrové řízení č.1/2004 FRB na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení Výběrové řízení na půjčky z FRB je vyhlášeno dnem 1.2.2004. Žádosti o půjčku je možno doručit do 5.3.2004 na adresu Obecní úřad Dalečín, 592 41Dalečín 30. ( Pro 10 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)
  4. ZO stanovilo na základě zákona č.330/2003Sb. platový výměr ředitelce Základní školy Dalečín paní Mgr.Marcele Kotoučkové. ( Pro 10 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)
  5. ZO schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené, kraj Vysočina. ( Pro 10 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)

V Dalečíně 23.1.2004