Usnesení a zápis z  5. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 7.7.2004 v 1900 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě č.03030111 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Obcí Dalečín dne 22.3.2002 ( Pro 8 hlasů)

V Dalečíně 8.7.2004