Usnesení a zápis z  7. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 10.9.2004 v 1900 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

 1. Program zasedání
 2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ):
 3. a) - rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Pila Unčín s.r.o., se sídlem Unčín čp. 26, 592 42 Jimramov,

  b) - schválilo společenskou smlouvu o založení společnosti Pila Unčín s.r.o. znění společenské smlouvy tvoří přílohu a je nedílnou součástí usnesení,

  c) - schválilo zástupce obce Ing.Pavla Kadlece a pana Josefa Vrtěnu jako člena dozorčí rady společnosti Pila Unčín s.r.o., se sídlem Unčín čp. 26,

  d) - rozhodlo o peněžitém vkladu do zakládané společnosti Pila Unčín s.r.o. ve výši 50.000,- Kč.

 4. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na pokrytí nákladů na dopravu občanů části obce Veselí na sraz Veselánů ve Veselí nad Lužnicí. Příspěvek je ve výši jedné poloviny nákladů na dopravu, maximálně však 4000,-Kč.
 5. ZO vzalo na vědomí předloženou výroční zprávu ZŠ Dalečín za školní rok 2003-2004.

V Dalečíně 13.9.2004