Usnesení a zápis z  8. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 22.10.2004 v 1900 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín schvaluje přijetí KTK úvěru ve výši 0,5 mil. Kč od banky ČSOB a.s. včetně případného dodatku ke stávajícím smlouvám a způsobu jeho splácení a zajištění biancosměnkou a pověřuje starostu k podpisu smluv. ( Pro 8 hlasů)

V Dalečíně 25.10.2004