Usnesení a zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 9.3.2005 v 1800 hodin v zasedací místnosti OU.


  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen ”ZO” ) schválilo rozpočet obce Dalečín na rok 2005 jako vyrovnaný ve výši 8.292.000,-Kč. ( Pro 10 hlasů )
  3. ZO schválilo příspěvek Centru pro zdravotně postižené ve Žďáře nad Sázavou ve výši 1000,-Kč. ( Pro 10 hlasů )

  V Dalečíně 10.3.2005