Usnesení  z  8. zasedání Zastupitelstva obce  Dalečín

konaného dne 28.12.2005 v 1800 hodin v restauraci Ditabar.

 

1.      Program zasedání

 

2.    Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen ZO) schvaluje udělení odměn členům zastupitelstva obce takto:

-         pro člena zastupitelstva s pobytem v části obce Dalečín  částka 300,-Kč za každou účast nebo omluvenou neúčast na zasedání ZO (Čech Ladislav – 2100,-Kč, Horáčková Blažena -2400,-Kč, Houdková Bronislava – 2400,-Kč, Kamarád Zdeněk – 1500,-Kč, Korábek Václav – 2400,-Kč, Svoboda František -1500,-Kč, Vetešník Zdeněk – 1200,-Kč, Vrtěna Josef – 2400,-Kč, Vítek Jaroslav – 2400,-Kč )

-         pro Mgr.Jana Plecháčka částka 500,-Kč za každou účast nebo omluvenou neúčast na zasedání ZO (Mgr.Jana Plecháček – 4000,-Kč)

 

 

V Dalečíně  2.1.2006