Usnesení a zápis ze 2.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

Konaného dne 28.2.2006 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

  1. Program zasedání

 

  1. Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  schválilo rozpočet obce Dalečín na rok 2006 jako vyrovnaný ve výši 9.121,9tis.Kč.             (Pro 9 hlasů) 

 

  1. ZO schválilo výběrové řízení č.1/2006-FRB na poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení.                                                             (Pro 9 hlasů)

                       

  1. ZO zamítlo žádost pana Roberta Hrdličky o prodej pozemku p.č.433/1 v k.ú.Dalečín                                                                        (Proti 8 hlasů, zdržel se 1hlas)

 

  1. ZO zamítlo žádost paní Nadi Olivové o úlevu z poplatku za komunální odpad.

                                                                                               (Proti 8 hlasů, zdržely se 2hlasy)

 

  1. ZO zamítlo žádost paní Marie Hercigové o úlevu z poplatku za komunální odpad.

(Proti 10 hlasů)

 

  1. ZO souhlasí s o pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu slečně Věře Pečínkové. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o pronájmu.

(Proti 10 hlasů)

 

  1. ZO na základě žádosti manželů Olivových vyhlašuje záměr na odprodej části pozemku p.č.776PK v k.ú. Dalečín.                                               (Pro10 hlasů)

 

  1. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Dalečín č.1/2005 o místním poplatku za  systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Dalečín a jejích částí Veselí a Hluboké                                          (Pro10 hlasů)

 

 

Dalečíně   6.3.2006

 

Vyvěšeno:  6.3.2006

 Sejmuto: