Usnesení a zápis ze 5.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 15.8.2006 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.        Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. ( Pro 9 hlasů )

 

3.      ZO  projednalo možnosti výstavby hřišť ve všech částech obce. ZO pověřilo starostu obce k zadání projektové dokumentace na hřiště v Dalečín u školy a na „Bahnech“, ve Veselí a v Hlubokém. ( Pro 9  hlasů )

 

4.      ZO schválilo rozpočtové opatření - červenec 2006 ze dne 26.7.2006 ( příloha č. 1 tohoto zápisu). ( Pro 9  hlasů )

 

5.      ZO projednalo stížnost pana G.Vrtěny a pověřilo starostu obce ke sdělení stanoviska.  ( Pro 9  hlasů )

 

6.      ZO projednalo žádost  paní J. Blaurockovéa pověřilo starostu obce ke sdělení stanoviska.  ( Pro 9  hlasů )

 

 

       Dalečíně   16.8.2006

 

     Vyvěšeno:22.8.2006

 

.