Usnesení a zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 20.10.2006 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.        Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  schválilo odměny neuvolněným členům za uplynulé volební období takto:

 

          Čech Ladislav                 3000,-Kč

          Horáčková Blažena        3000,-Kč

          Houdková Bronislava     3000,-Kč

          Kamarád Zdeněk           3000,-Kč

          Korábek Václav             3000,-Kč

          Plecháček Jan                 3500,-Kč

          Svoboda František         3000,-Kč

          Vetešník Zdeněk            3000,-Kč

          Vrtěna Josef                   3000,-Kč

          Vítek Jaroslav                 3000,-Kč

          ( Pro 9 hlasů )

 

 

          Dalečíně   26.10.2006

 

          Vyvěšeno: 27.10.2006

 

 

.