Zápis a usnesení č. 13/2008ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 30.1..2008 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) s návrhem rozpočtu obce na rok 2008. ZO projednalo návrh rozpočetu a po změnách souhlasí se schválením rozpočtu na rok 2008 ve výši 10952(tis.)Kč na straně příjmů i výdajů. (Návrh rozpočtu po změnách je přílohou č.1 tohoto zápisu.           (Pro 9 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce ze dne 10.12.2007 (příloha č.2 zápisu).        (Pro 9 hlasů)

 

 

V Dalečín 1.2.2008

 

                                                        

Vyvěšeno: 1.2.2008

Sejmuto: 5.3.2008