Zápis a usnesení č. 26/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 16.7.2009 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) projednalo nabídky na zpracování  projektové žádosti k projektu – „Stavební úpravy Základní a Mateřská škola Dalečín“. ZO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností IPI v.o.s. dle nabídky v rozsahu čl.4.1., bodu A, B a část bodu C,D a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.      (Pro 10 hlasů)

3.      ZO projednalo možnost pronájmu kulturního domu pro společnost Pospíšil Tour za účelem provádění reklamních akcí v období 5.-18.10.2009. ZO pověřuje starostu obce k jednání o pronájmu.        (Pro 10 hlasů)

                                                                                                                                                                                      

 

V Dalečín 20.7.2009

 

 

 

Vyvěšeno: 23.7.2009

Sejmuto: