Turistická známka

V roce 2007 vydala obec turistickou známku No.1445 „Hrad Dalečín“.
Známku lze zakoupit na obecním úřadě,
v restauraci KOH-INOOR
nebo v prodejně Jednota,
vše v Dalečíně.